Välkommen till Medåkersloppet 2020!

Styrelsen för Medåkersloppet har beslutat att ställa in Medåkersloppet 2020 p.g.a de aktuella direktiven från Folkhälsomyndigheten avseende folksamlingar och smittspridning av Corvid-19.

Det är självklart mycket tråkigt att behöva ställa in, men de krav som ställs från myndigheterna gör det ohållbart att genomföra arrangemanget. Vi vill dock uppmana folk att ta sig ut i spåren och ut i skogen, för motion och frisk luft. Spåren kommer att röjas som vanligt och ställas iordning för alla som vill ut och röra på dig.

Vi ser fram emot att vara tillbaka 2021 med förnyade krafter. Ta hand om er tills dess.

Stort tack till våra sponsorer & samarbetspartners!

Br. Kölds Åkeri
Ryby Ved
Kölds Kran & Transport
Familjen Henningsson